De Opleiding
Iedere leerling is anders en daarom vindt Rijschool Hollands Kroon dat je rijopleiding gestructureerd moet verlopen. De r
ijschool zorgt ervoor dat je alles stap-voor-stap kan aanleren en deze stappen zullen voor iedereen net iets anders verlopen. Wij zetten voor elke leerling een persoonlijk leerplan op en aan de hand van de les- / instructiekaart houden we je leerplan en vorderingen bij.

De Werkwijze
Een auto besturen is verantwoord leren rijden. Veilig rijden vereist een wisselwerking tussen jou en de andere verkeersdeelnemers.  Er komt meer bij kijken dan alleen het kennen van de verkeersregels. Verkeersinzicht is minstens zo belangrijk.
We kunnen de rijlessen/rijopleiding globaal verdelen in drie fasen:
•    Auto rijklaar maken en voertuigbediening
•    Verkeerssituaties
•    Verkeersinzicht

Om dit te kunnen bereiken heb je een rijschool nodig die professioneel te werk gaat en is een gedreven instructeur een vereiste. Bij Rijschool Hollands Kroon krijg je altijd rijles van dezelfde instructeur in dezelfde lesauto, dit stimuleert om het leerproces te versnellen.

Fase 1
Eerst moeten je weten wat de juiste zit en stuurhouding is, daarna gaan we de spiegels afstellen. Als dit gebeurt is begin je de opleiding met het aanleren van de bediening van de auto. Hierbij moet je denken aan het wegrijden, stoppen, sturen, schakelen en achteruit rijden. Hoe doe je de verlichting aan en hoe werken de overige schakelaars voor oa. de verwarming/airco/voor/achterruitverwarming. Op die manier wordt de basis gelegd voor de rest van de opleiding.
De moeilijkheidsgraad verhogen we telkens een beetje. We gaan langzaam van de ‘polderwegen’ naar de eenvoudige lesgebieden. Het is belangrijk dat je de auto goed onder controle hebt voordat we een fase verder gaan.

Fase 2
Als de beheersing van het voertuig goed gaat, ga je leren om zelfstandig de diverse verkeerssituaties aan te kunnen. Dit is een hele aparte maar vooral leuke ervaring! Je zult merken dat dit vaak lastiger is dan dat het lijkt.
Je moet veel handelingen tegelijkertijd kunnen doen zoals schakelen, remmen, sturen, kijken, inschattingen maken, beslissen, reageren en anticiperen. In het begin is dit best lastig en het is de instructeur zijn taak om je te begeleiden, zodat je het uiteindelijk helemaal zelfstandig kan. Tevens gaan we je de bijzondere verrichtingen aanleren voordat we een fase verder gaan.

Fase 3
In deze fase is de beheersing van het voertuig vloeiend en is de verkeersdeelname goed te noemen, verder zul je zelfstandig moeten rijden en zal de instructeur alleen maar coachen en er voor de veiligheid zitten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je aan het CBR laat zien dat je een volwassen en zelfstandig bestuurder bent die veilig aan het verkeer kan deelnemen.

TussenTijdseToets (optioneel)
Aan het begin van FASE 3 kun je een TussenTijdseToets (T.T.T.) aanvragen.

De T.T.T. is een rijtest die verloopt als een echt examen en wordt afgenomen door een examinator van het CBR. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het praktijkexamen. 

Een T.T.T. is niet verplicht.

Om een T.T.T. te kunnen afleggen, moet je in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat.

De Toets: De T.T.T. duurt in totaal ca. 55 minuten. Een kwartier hiervan is gereserveerd voor de introductie van de examinator en de toelichting op de uitslag en bespreking van het zelfreflectieformulier na de toets. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen.

Uitslag T.T.T.:
Na afloop van de toets krijg je advies over de examenonderdelen waaraan je nog wat extra aandacht moet besteden. Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit. Samen met jouw rijinstructeur kun je dan gericht je rijopleiding afronden. Als je een voldoende scoort voor het onderdeel bijzondere verrichtingen dan levert dit je een vrijstelling op voor het eerstvolgende praktijkexamen.